Kontakt

tel. 81 826 14 13

sp3krasnik@poczta.onet.pl

Kraśnik, ul. Urzędowska 435

Kalendarium

Środa, 2018-12-19

Imieniny: Beniaminy, Dariusza

,,Porozumienie Bez Przemocy”

Program Porozumienie bez przemocy realizowany prze pedagoga szkolnego w klasach II –VI.

Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie następujących celów: 

I. W obszarze kompetencji osobistych ucznia

- rozpoznawanie i werbalizowanie uczuć, potrzeb, 

- kształtowanie poprawnej samooceny,

- nabywanie świadomości swoich mocnych stron i ograniczeń

- wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz świadomości swoich możliwości i umiejętności,

- umiejętność kontrolowania „szkodliwych” emocji i impulsów,

- rozwijanie poczucia realnego wpływu na stosunki panujące w swoim otoczeniu,

- kształtowanie umiejętności podejmowania własnej inicjatywy i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania,

- wspieranie autonomii dziecka

- rozwijanie zdolności dostosowywania się do zmian,

- budowanie zaangażowania

- utożsamianie swoich celów z celami grupy 

II.  W obszarze kompetencji społecznych

- posługiwanie się językiem żyrafy, czyli komunikacja empatyczna,

- rozpoznawanie uczuć i potrzeb innych osób,

- wzmacnianie pozytywnych więzi z innymi,

- słuchanie bez uprzedzeń i wysyłanie przekonywujących komunikatów,

- formułowanie komunikatów „ja” zamiast komunikatów „ty” ,

- komunikowanie się w sposób jasny i zrozumiały,

- kształtowanie umiejętności zamiany oceny na informacje o spełnionych lub niespełnionych potrzebach,

- kształtowanie umiejętności pogodzenia się z odmową, oraz odmawiania i mówienia „nie”,

- wspieranie kompetencji socjalnych, przede wszystkim empatii i widzenia jednej rzeczy z możliwie wielu perspektyw,

- wyrażanie wdzięczności,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości na tle grupy,  

- rozwijanie umiejętności i strategii rozwiązywania problemów i konfliktów

- kształtowanie umiejętności mediacji w oparciu o „Porozumienie bez Przemocy”

- rozwijanie umiejętności redukowania stresu,

- wzmacnianie dzieci w kreatywnym myśleniu, w naturalnej ciekawości i spontanicznym zdobywaniu wiedzy,

- uczenie dzieci „wspólnego” języka, co wpływa na integrację grupy,

- rozwijanie ich kompetencji językowych.  

III. Jedną z największych korzyści  dla dzieci jest umiejętne rozwiązywanie konfliktów, które są nieodłączną częścią naszego bycia z innymi/życia szkolnego. Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania ich, tak, aby dbać o własne potrzeby i jednocześnie respektować potrzeby drugiego człowieka, jest wyzwaniem, szczególnie dla dzieci. Ucząc się tych umiejętności dzieci zauważają, że ich własna perspektywa/ich własna interpretacja konfliktu, nie jest jedyna, że inni wobec tej samej sytuacji mogą odczuwać coś zupełnie innego i inaczej ją rozumieć. Dzięki temu doświadczeniu rozwijają zdolność empatii i zawierania kompromisów, dzięki czemu są gotowe, aby konflikty między sobą coraz sprawniej rozwiązywać bez pomocy nauczyciela.  Cztery kroki „Porozumienia bez Przemocy” oraz mediacje w oparciu o tę metodę stwarzają dzieciom warunki do bezpiecznego treningu rozwiązywania konfliktów. 

IV. Inną ważną umiejętnością to rozwój sprawności językowej dzieci. Do kompetencji językowych zaliczają się: chęć komunikowania z innymi, potrzeba i umiejętność wyrażania swoich uczuć, przeżyć, myśli; zainteresowanie wypowiedziami innych, umiejętność słuchania i prowadzenia dialogu. Dzieci ucząc się nowych słów, zasad gramatyki, melodii języka itp. doświadczają, jaki efekt mogą uzyskać wykorzystując środki językowe. Poznają, że słowami mogą wywołać różne reakcje innych; wypowiadając zdania w określony sposób udaje się coś uzyskać przekazać a przede wszystkim dzięki mowie zwiększają swoje szanse na bycie zrozumianym. Im częściej dzieci są zrozumiane, kiedy mówią o swoich uczuciach, tym większą mają motywację, aby dalej rozwijać się językowo. 

Tematy programu realizowanego w klasach II -VI

Klasa II

 1. Komunikat Szakala i Żyrafy.
 2.  Rozmowa i dialog – łagodzą konflikty.
 3. Empatia w relacjach z innymi.
 4. Kontroluję to, co czuję!
 5. Potrzeby nie są niczym złym, proś nie żądaj.

Klasa III

 1. Komunikat Szakala i Żyrafy.
 2. Empatycznie mówię  i słucham.
 3. Wyrażam swoje potrzeby – realizuję swoje wartości.
 4. Kontroluję to co czuję.
 5. Potrzeby nie są niczym złym. Zastąp żądanie prośbą.

 Klasa IV-VI

 1. Porozumienie bez przemocy – założenia i funkcje.
 2. Schemat wypowiedzi Porozumienie bez przemocy.
 3. Człowieczeństwo  wyraża się w dawaniu i braniu.
 4. Konflikt czy można go wyeliminować.
 5. Przemoc  - obowiązkowy element naszego życia?
 6. Błędy w komunikacji społecznej.
 7. Wartości w naszym życiu drogowskazem postępowania.
 8. Odpowiedzialny za siebie i innych.
 9. Spostrzeżenia bez ocen, rozpoznawanie emocji i  wyrażanie uczuć.
Autor: Pedagog- Jolanta Nowicka

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie