Kontakt

tel. 81 826 14 13

sp3krasnik@poczta.onet.pl

Kraśnik, ul. Urzędowska 435

Kalendarium

Środa, 2018-12-19

Imieniny: Beniaminy, Dariusza

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, a także rodzice.
 2. Ze zbiorów korzystać można:
 3. Wypożyczając je do domu ( lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
 4. Na miejscu w kąciku czytelniczym ze wszystkich zbiorów (książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych)
 5. Wypożyczając je na lekcje.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca. Przeczytane książki należy niezwłocznie zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 7. Czytelnik przetrzymujący książkę dużej niż 3 miesiące jest zobowiązany podarować bibliotece przydatną w jej zbiorach książkę.
 8. Wypożyczone książki należy traktować jak swoich przyjaciół, chronić je przed zniszczeniem.
 9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza o wartości odpowiadającej antykwarycznej cenie książki zgubionej lub zniszczonej.
 10. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki w ustalonym terminie przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczeń zmieniający szkołę musi zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki, materiały biblioteczne.
 12. O wszystkich uszkodzeniach książek lub czasopism należy poinformować bibliotekarza.
 13. W bibliotece należy zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 14. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników biblioteki.

 

 


 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kraśniku.

 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem  wypożyczania  i udostępniania darmowych podręczników dla uczniów.

2. Podręczniki wypożyczane uczniom są  własnością Szkoły.

3. Szkoła nieodpłatnie:

 • wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające  postać papierową.
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

4. Rodzice /opiekunowie odpowiadają materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie  wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych). Dyrektor Szkoły może żądać  zwrotu kosztów zakupu podręcznika/podręczników.

5. Wypożyczanie podręczników z biblioteki przez uczniów odbywa się w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych  podręczników (materiałów edukacyjnych).

7. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice  zobowiązani są do podpisania potwierdzenia odbioru.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia materiałów ćwiczeniowych rodzic jest zobowiązany we własnym zakresie zakupić nowy egzemplarz.

9. Biblioteka posiada dodatkowy komplet podręczników, z którego mogą korzystać uczniowie w sytuacjach wyjątkowych.

10. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki. Podręczniki należy obłożyć, nie  wolno w nich pisać i rysować. Mają one służyć uczniom w kolejnych latach.

 Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 3  z dnia  1.09.2015