Kontakt

tel. 81 826 14 13

sp3krasnik@poczta.onet.pl

Kraśnik, ul. Urzędowska 435

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

,,Poznaj i zrozum”.

Głównym celem zajęć było podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Odbyło się po 14 zajęć w każdej klasie.

Celami szczegółowymi zajęć Poznaj i zrozum było:

 •     zwiększenie wiedzy na temat technik efektywnego uczenia się,
 •     wyrażanie emocji i uczuć związanych z problemami szkolnymi,
 •     wartościowanie rzeczy związanych z nauką oraz dbanie o własne zdrowie i rozwijanie sił fizycznych,
 •     nabycie umiejętności prawidłowego uczenia się i dobrej organizacji czasu pracy (przekonanie o potrzebie uczenia się; współtworzenie kryteriów oceniania efektów własnego uczenia się),
 •     kreowanie postaw edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
 •      wyposażenie dzieci w wiedzę o sposobach radzenia sobie ze stresem związanym z problemami szkolnymi,
 •      dostrzeganie okazji do uczenia się z osobistego i cudzego doświadczenia,
 •      zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie,
 •      wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Cele szczegółowe osiągałyśmy poprzez :

Motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród, pochwał. Diagnozowanie umiejętności uczniów.  Konsekwentne przestrzeganie zawartych  na zajęciach umów. Korzystanie przez ucznia  z posiadanych informacji w praktyce. Rozwiązywanie problemów. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie metod problemowych.                                  

 Wspomaganie uczniów w planowaniu i organizowaniu wolnego czasu, własnej nauki                                                  Zwracanie  uwagi na poprawne pod względem stylistycznym odpowiedzi, „pełnymi zdaniami. Zwracanie uwagi na odczytywanie, wykresów, tabel i umieszczonych w nich informacji. Samodzielne konstruowanie wniosków i informacji. Stosowanie metod problemowych-  burza mózgów, drzewo decyzyjne ,myśli. Kontrolowanie samodzielności w wykonywanych pracach oraz decyzjach. Recenzowanie swoich prac i innych, przy wskazywaniu mocnych i słabych stron.  Zachęcanie i motywowanie  uczniów do wytężonej pracy na zajęciach.

 

Na zajęciach uczniowie :

 •      poznali techniki efektywnego uczenia się,
 •      uczniowie potrafią wyrażać emocje i uczucia związane z problemami szkolnymi,
 •      dbają o własne zdrowie i rozwijanie sił fizycznych,
 •      potrafią prawidłowo uczyć się,
 •      potrafią zorganizować własny czas pracy,
 •      potrafią ocenić efekty własnego uczenia się,
 •      umieją radzić sobie ze stresem związanym z problemami szkolnymi,
 •      potrafią dostrzec okazje do uczenia się z osobistego i cudzego doświadczenia,
 •      potrafią pozytywnie myśleć o sobie,
 •      znają poczucie własnej wartości.

 

Podczas zajęć uczniowie poznawali tematy:

 1. Jak funkcjonuje mózg?
 2. Co to jest pamięć?
 3. Co zrobić, żeby mieć doskonałą pamięć?
 4. Jaki jest twój styl uczenia się?
 5. Jakie techniki uczenia się pomagają w nauce?
 6. Jak być kreatywnym?
 7. Jak zmobilizować uwagę?
 8. Jak osiągnąć sukces w szkole?
 9. Czy możliwy jest relaks w szkolnej ławce?
 10. Co może być balsamem na złość i gniew?
 11. Czy znasz swoje wady i zalety?
 12. Jak zbudować poczucie własnej wartości?
 13. Jak uwierzyć w siebie?
 14. Podsumowanie zajęć – czego nauczyły nas zajęcia Poznaj i zrozum?
Autor: Psycholog – Monika Serafin, Pedagog – Jolanta Nowicka

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie